Album roka v kategórii Hard & Heavy nahrala MORNA

Album roka v kategórii Hard & Heavy nahrala MORNA

Cenu Radio_Head Awards v kategórii Hard & Heavy, ktoré vyhlásilo Rádio_FM dňa 18. marca prostredníctvom live stramu, získali MORNA s albumom „Sentient Cultist“. Do finále sa spolu so skupinou MORNA prebojovali:

CEREMONY OF SILENCE – Oútis
ČAD – Zabi ma
IONS – Ions
STERCORE – Indifference.

Prehľad minulých váťazov Radio_Head Awards:

2011 – ČAD – Ťažký kov
2012 – OBLITERATE – Superboring
2013 – VANDALI – Synovia hromu
2014 – ČAD – Čertova kovadlina
2015 – MORNA – Nuisance
2016 – 0N0 – Reconstruction & Synthesis
2017 – ČAD – Bastard
2018 – CATASTROFY – Besnota
 

Názory redakcie

Chýba názor redakcie

Ďalšie novinky