Debut SERPENT THRONE

Debut SERPENT THRONE

SERPENT THRONE nahrali debut "Po soumraku, v​ž​dy se rozb​ř​esk navr​á​tí", česky spievaný black metal môžete ochutnať napr. v titulnej "Po soumraku, vždy se rozbřesk navrátí". Celý album tu a viac info tu.

Názory redakcie

Chýba názor redakcie