Montana Metal Fest so sprievodným programom

Montana Metal Fest so sprievodným programom
Montana Metal Fest je umelecký happening súčasnej metalovej scény spájajúci hudobné vystúpenia skupín s expresívnou tvorbou divákov prostredníctvom workshopov, s expozíciou výtvarných diel a fotografií, ako aj prednášok a diskusií.
 
Hudobná časť festivalového programu sa odohrá 5.9.2020 na ojedinelom mieste šachty Ferdinand (obec Špania Dolina, okres B.B.) vytvárajúcom autentickú atmosféru spojenú s nevšedným zážitkom.
V priebehu festivalu vystúpia skupiny patriace k špičke slovenskej metalovej scény: 
DEPRESYDEHYDRATEDORKRISTMORNASTERCOREBETON a LANDLESS.
 
Festivalový program bude obohatený o rôzne sprievodné podujatia, ako sú hudobné a výtvarné workshopy, expozície diel súvisiacich s metalovou scénou, ale aj o diskusné a literárne posedenia, a pod.
 
Sprievodný program:
• Mike Hrubovcak – expozícia metalových ilustrácií
• Martin Mayer (Metalirium) – výstava fotografií
• Mark E. Pocha a Martin Cuco Luciak – lieterárno-výtvarné posedenie ako z hororu
• Miro Randuška – muzikoterapeutický workshop
• Zuzana Medzay – workshop spájajúci umenie s ohňom
• Peter Trepáč – diskusia s prednáškou o sexe a intrigách v ľudových rozprávkach
 
Vstupné: 18 € (ZŤP a matky s deťmi do 10 rokov majú vstup zdarma).
Viac informácií nájdete na FB udalosti.

Názory redakcie

Chýba názor redakcie