Nová XANDRIA

Nová XANDRIA

XANDRIA nahrala nový album "The Wonders Still Awaiting", jedna z ukážok sa volá "Ghosts". Avšak čakajte až 3.2. cez "Napalm Records":

Názory redakcie

Chýba názor redakcie

Ďalšie novinky