Zakladateľ NEGURA BUNGET mŕtvy

Zakladateľ NEGURA BUNGET mŕtvy

Rumunská kapela NEGURA BUNGET so smútkom oznámila, že ich zakladateľ a bubeník, Gabriel "Negru" Mafa, dnes, 21. marca 2017, umrel vo veku 42 rokov. Kapela uvádza: "Hlboko ľutujeme smrť muža, ktorý založil a staral sa o NEGURA BUNGET a ktorý zasvätil život duchovnej stránke našej kultúry, oživujúc ju cez hudbu a rozširujúc rôznym generáciám z celého sveta. Dúfame, že jeho odkaz bude pokračovať a bude očarúvať a tešiť tým, ktorých tu zanechal. S ľútosťou a smútkom vyjadrujeme naše kondolencie jeho rodiny a tým, tkroí ho poznali a mali ho v srdci počas tohto života". 

 

Názory redakcie

Chýba názor redakcie

Ďalšie novinky